TGIF No.2 1/3 Statue By Evan Lee
Queen Studios

TGIF No.2 1/3 Statue By Evan Lee


关于雕像

TGIF No.2 1/3 Statue By Evan Lee
TGIF No.2 1/3 Statue By Evan Lee

雕像和底座

TGIF No.2 1/3 Statue By Evan Lee
TGIF No.2 1/3 Statue By Evan Lee

材质:树脂、PU

A:关节内机械

B:左手拿着公文包

C: 带有各种面板的底座

版本尺寸: 500

预计交货日期: 2023 年第 3 季度

产品可用性: 全球的

* 运费取决于产品重量/尺寸和运输地点。
* 关税、税款和任何其他与清关相关的费用不包括在内 包含在价格中。
* 显示的项目是原型。发货时,最终生产件可能 外观上有所不同。

Customer Reviews

Be the first to write a review
0%
(0)
0%
(0)
0%
(0)
0%
(0)
0%
(0)